Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg wojewódzkich nr 191, 193, 194 i 242 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-16
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-03-02 11:00:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg wojewódzkich nr 191, 193, 194 i 242 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Kod CPV zamówienia: 45.23.31.42-6.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-02-16 14:16:43
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-11 12:17:35 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska