Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach wojewódzkich 432, 434, 436 na terenie RDW Kościan na 2017 rok.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-13
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-02-28 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-02-13 15:42:48
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 11:36:53 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska