Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 434 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-02
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-07-17 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-07-02 11:24:31
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-27 10:19:15 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek