Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 306,430 na terenie działania RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-15
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-03-01 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-02-15 14:41:37
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-07 14:57:21 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska