Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach – POWIAT SZAMOTUŁY

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-03
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2016-02-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Róża Wojtkowiak
Data publikacji: 2016-02-03 09:58:05
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-08 09:02:09 (aktualizacja) przez Róża Wojtkowiak