Zamówienie publiczne: Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2017rok część I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-13
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-02-28 10:00:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie RDW w Szamotułach na 2017 r. cześć I

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-02-13 13:48:46
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-29 13:33:56 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak