Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2017 rok - Część II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-24
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-02-08 10:00:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2017 rok - Część II

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-01-24 11:37:27
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-07 13:50:34 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak