Zamówienie publiczne: Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach -Cześć III

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-12
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-04-27 10:00:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie RDW Szamotuły część III- w ilości 4000 m 2

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-04-12 12:32:27
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-17 08:47:34 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak