Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg DW 308, 310, 311 na terenie RDW Kościan w 2018 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-30
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-02-19 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-01-30 13:53:40
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-23 09:21:59 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek