Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg DW 306, 430, 431 na terenie RDW Kościan w 2018 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-30
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-02-19 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-01-30 13:49:46
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-23 08:30:07 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek