Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy DW 191, 193, 194 i 242

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-25
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2017-02-09 11:00:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg wojewódzkich nr 191, 193, 194 i 242 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Kod CPV zamówienia: 45.23.31.42-6.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2017-01-25 19:50:37
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-23 10:22:57 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska