Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy drogi wojewódzkiej Poznań – Węzeł S5 Gniezno Południe na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-04
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2019-10-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2019-10-04 14:37:45
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-21 10:16:01 (aktualizacja) przez Daria Marciniak