Zamówienie publiczne: Remont chodnika w miejscowości Środa Wlkp. w ciągu DW 432 na odcinku ulicy Gnieźnieńskiej strona lewa od km 66+912 ul. R. Dmowskiego, ul. Słoneczna do km 67+127 ul. R Szlafroka

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-13 08:41:57
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-24 10:39:40 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska