Zamówienie publiczne: Remont chodnika w m. Nowy Dwór DW nr 191 od km 25+500 do km 26+045 strona lewa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-09-09 07:41:20
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-13 09:32:35 (aktualizacja) przez Renata Stempniak