Zamówienie publiczne: Remont chodnika w m. Nowy Dwór, droga wojewódzka nr 191 od km 25+500 do km 26+045 strona lewa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-29
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-08-10 21:53:59
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-04 12:26:24 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek