Zamówienie publiczne: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz na odcinku od m. Ceków do m. Plewnia

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-06-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-05-24 14:51:56
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-12 14:47:29 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek