Zamówienie publiczne: Remont chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 310 Głuchowo – Czempiń – Śrem w m. Czempiń wzdłuż ul. Stęszewskiej od km 4+340 do km 4+ 910

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-16 10:00:00

Opis zamówienia

Remont chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 310 Głuchowo – Czempiń – Śrem w m. Czempiń wzdłuż ul. Stęszewskiej od km 4+340 do km 4+ 910

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-09-01 07:45:04
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-30 10:46:34 (aktualizacja) przez Renata Stempniak