Zamówienie publiczne: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo w m. Kościan wzdłuż ul. Gostyńskiej, od km 48+537,50 do km 49+359,50

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-09-09 13:20:44
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-22 11:11:54 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek