Zamówienie publiczne: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn-Wschowa w m. Boruja Kościelna, ul. Powstańców Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-11-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-10-25 12:39:21
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-15 13:58:25 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek