Zamówienie publiczne: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Dźwierszno Wielkie str. prawa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-07
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2019-06-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2019-06-07 10:14:35
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-12 11:09:18 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska