Zamówienie publiczne: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 – ul. Poznańska w m. Sieraków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-07 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-04-16 09:12:57
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-04 14:50:01 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek