Zamówienie publiczne: Remont chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Bukowiec w m. Niepruszewo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-10 12:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-04-05 14:33:44
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-27 11:24:43 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek