Zamówienie publiczne: Remont chodnika DW 307 m. Wojnowice ul. Poznańska

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-10-05 08:33:06
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-03 08:42:35 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek