Zamówienie publiczne: Prześwietlanie drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-09
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2015-10-19 10:00:00

Opis zamówienia

Prześwietlanie drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w ilości 1.082 szt.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2015-10-09 14:39:50
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-03 11:35:10 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak