Zamówienie publiczne: Prześwietlanie drzew przydrożnych na terenie działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-03
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-02-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-02-03 08:50:49
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-07 09:09:32 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak