Zamówienie publiczne: Przeglądy okresowe i naprawy ciągników,przyczep kosiarki wysięgnikowej, rębaka, osprzętu firmy MULAG do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG U-300 oraz sprzętu marki STIHL oraz innych urządzeń będących w dyspozycji RDW Ostrów Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-13
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-03-21 08:45:00

Opis zamówienia

Przeglądy okresowe i naprawy ciągników,przyczep kosiarki wysięgnikowej, rębaka, osprzętu firmy MULAG do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG U-300 oraz sprzętu marki STIHL oraz innych urządzeń będących w dyspozycji RDW Ostrów Wlkp. 50230000-6 – usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2016-03-13 21:36:12
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-10 11:09:30 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak