Zamówienie publiczne: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 118 DW 309 – Zielonowo – Nowe Dwory polegającej na budowie chodnika w m. Zielonowo od km 1+858 do km 2+416, strona prawa i lewa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-13 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 19:26:34
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-13 07:40:13 (aktualizacja) przez Renata Stempniak