Zamówienie publiczne: Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-09 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-07-19 10:18:44
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-05 15:04:40 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek