Zamówienie publiczne: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-01-23 09:25:33
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 08:48:02 (aktualizacja) przez Renata Stempniak