Zamówienie publiczne: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 177 i 180

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-02-09 12:44:13
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 08:52:27 (aktualizacja) przez Renata Stempniak