Zamówienie publiczne: Przebudowa przepustu na przepust pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska, km 39+855

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-02-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-01-27 13:19:52
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-10 11:32:33 (aktualizacja) przez Renata Stempniak