Zamówienie publiczne: Przebudowa przepustu drogowego w km 73+ 832,95 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-31 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-03-14 12:51:24
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-26 10:38:38 (aktualizacja) przez Renata Stempniak