Zamówienie publiczne: Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-19 12:44:02
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-25 09:02:27 (aktualizacja) przez Renata Stempniak