Zamówienie publiczne: Przebudowa DW 177 Czaplinek – Mirosławiec – Człopa - Wieleń polegająca na budowie chodnika w m. Dzierżązno Wielkie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-15 10:03:50
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-08 11:18:18 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek