Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-21 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2020-02-05 14:26:28
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-06 08:27:32 (aktualizacja) przez Żaneta Herman