Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 478 Rzymsko – Krępa polegająca na budowie chodnika i dwóch zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego od km 4+065,76 do km 4+722,45 – etap 2

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-07-25 14:14:44
Ostatnia zmiana w dniu 2016-10-05 10:57:39 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek