Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegającej na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego – m. Rzymsko BG

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-06-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-06-08 09:55:15
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 09:00:44 (aktualizacja) przez Renata Stempniak