Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegającej na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego – m. Rzymsko BG

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-07-05 13:41:10
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-20 14:17:43 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek