Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary-Głuchów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-03-13 10:12:43
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-25 08:11:05 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek