Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary-Głuchów – Etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-04-02 11:46:19
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-24 12:00:32 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska