Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – ETAP 3

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2020-01-30 13:39:58
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-04 12:35:04 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka