Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego m. Rzymsko BG- etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-13
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-08-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2019-08-13 08:42:42
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-09 08:05:52 (aktualizacja) przez Anna Sobczak