Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Zamość – budowa chodnika

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-04-06 13:36:46
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-05 11:58:06 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek