Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś, polegająca na budowie chodnika – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2020-04-01 13:27:36
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-19 13:00:59 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka