Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Grabów Wójtostwo – budowa chodnika – etap III

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-06-30 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-06-10 12:58:57
Ostatnia zmiana w dniu 2016-07-20 08:22:42 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek