Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Grabów Wójtostwo – budowa chodnika – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-04-01 11:28:01
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-20 13:58:26 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek