Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Grabów Wójtostwo polegającej na budowie chodnika – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-21 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 22:05:20
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-14 13:00:57 (aktualizacja) przez Renata Stempniak