Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Książenice – etap III

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-17 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 21:37:31
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-08 08:40:43 (aktualizacja) przez Renata Stempniak