Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 polegająca na budowie chodnika w m. Tarchały Wielkie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-08-22 13:21:01
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-20 08:01:05 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak