Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Bachorzew – chodnik

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-02-19 11:42:09
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-23 14:24:43 (aktualizacja) przez Renata Stempniak